Contract op maat

Realisatie

Bureauonderzoek bij contractgeschillen

Ondanks dat wij het merendeel van onze energie steken in het denkproces aan de voorkant beseffen ook wij dat er in de uitvoeringsfase onduidelijkheden kunnen ontstaan over contractuele- en technische uitgangspunten.

 

In opdracht van partijen, of als onderdeel van bijvoorbeeld technisch- en productonderzoek, kunnen wij het contract doorlopen en snel en eenvoudig inzage geven in de contractuele uitgangspunten van techniek en proces. Ook doen wij onderzoek naar het doorgelopen proces van de contractpartijen op basis van de daarvoor van toepassing verklaarde Administratieve Voorwaarden.