Contract op maat

specificatie en ontwerp

Coaching en begeleiding functioneel specificeren

Functioneel specificeren is er op gericht onderbouwd en creatief ontwerpkeuzes te maken door middel van verschillende analysetechnieken, gericht op de gebruiker en het gebruik. De methodiek stelt ons in staat om oplossingsvrij inzage te krijgen in onder andere de probleemstelling, de projectgrenzen, de omgeving, de belanghebbenden en hun belang, kansen en risico’s en het specificatieniveau.

 

Functioneel specificeren heeft als doel, het samen komen tot de meest ultieme technische oplossing, gespecificeerd op het wensniveau van de opdrachtgever. Deze is gericht op de gebruiksdoelstelling en geeft een antwoord op de klantvraag en invulling van de bouwopgave.