Contract op maat

specificatie en ontwerp

Quikscan contractmanagement

De Quikscan is er op gericht om inzichtelijk te maken hoe contractvorming en contractmanagement in jouw organisatie is ingericht en hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de naleving van de lopende contracten. Maar ook hoe contractmanagement is opgenomen in de lopende overeenkomsten. De uitkomsten van deze scan worden gebruikt om processen te verbeteren en te borgen.

 

De aanbevelingen uit deze scan helpen bij het concreter vormgeven van de organisatie. Plein B levert na de inventarisatie aanbevelingen aan om te komen tot een effectievere werkwijze rondom contractvorming en contractbeheersing. Daarna kan Plein B eventueel zorg dragen voor de implementatie van de aanbevelingen rondom contract- en bouwprocesmanagement.