Coaching en begeleiding contractafweging

Opdrachtgevers stappen soms snel over nut en noodzaak van een onderbouwde contractkeuze heen. Dat zijn gemiste stappen, temeer ook omdat een onderbouwde contactkeuze kansen biedt voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Een contract is niet alleen een weergave van afspraken maar ook een vertaling van de risico’s en verantwoordelijkheden die partijen naar elkaar toe hebben. Een contract is echter niet het hoofddoel maar een middel, maar daarom zeker niet minder belangrijk. De voor u juiste bouworganisatie- en contractvorm is essentieel omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van uw opgave. Elke contractvorm heeft zo zijn eigen (project) specifieke kenmerken op het gebied van risico’s, verantwoordelijkheden, handelen, competenties en houding en gedrag.

De ervaring leert ons dat een keuze voor een contractvorm vaak niet op projectniveau maar op strategisch niveau wordt gemaakt. Het is daarom zeker wenselijk dat u als (ambtelijke) projectadviseur de bestuurder of beleidsmakers kunt adviseren over de verschillende bouworganisatie- en contractvormen. Wordt de contractkeuze echter niet op strategisch niveau gemaakt dan dient de ambtelijke projectorganisatie wel de knowhow en de tijd te hebben om een weloverwogen contractkeuze te maken.

Plein B helpt u met het maken van een degelijke en onderbouwde contractafweging en schept voor u de ruimte dit op een snelle en eenvoudige wijze te doen. Wij begeleiden primair het proces van de contractsessie en geven inhoudelijk- en procesmatig advies. Een sessie bestaat altijd uit een korte theoretische inleiding alvorens we fysiek met afwegen aan de slag kunnen gaan. Op deze wijze ontstaat er een gelijkwaardig onderling kennisniveau van het team. Alvorens wij met u een contractsessie inplannen zal vooraf informatie bij u worden ingewonnen over het project en eventuele factoren die het afwegingsproces kunnen beïnvloeden.