Coaching en begeleiding contractevaluatie

Evaluatie van het contract stelt ons in staat om gezamenlijk ervaring op te doen over de werking van een contract, voor, tijdens maar ook nĂ¡ een project. Door gestructureerd te evalueren wordt in de basis gekeken of de oorspronkelijke doelstellingen van de Opdrachtgever zijn behaald, of de gekozen contractvorm een juiste keuze was, hoe de samenwerking met de Opdrachtnemer/aannemer is verlopen en worden zaken naar voren gehaald zoals bijvoorbeeld meer- en minderwerk, contractwijzigingen, discussies die tijdens de (ontwerp- en) realisatiefase zijn ontstaan. Het primaire doel van een contractevaluatie is om verbetering en borging aan te brengen binnen uw interne organisatie- en processen.