Coaching en begeleiding risicosessie

Risicomanagement stelt ons in staat gericht het project te sturen op risico’s en uiteindelijk ook op kansen. Immers, het inzichtelijk maken van risico’s creëert mogelijkheden. Risicomanagement stelt ons in staat om gedegen en structureel na te denken over de wijze waarop we eisen opnemen in ons contract, waarom we deze eisen opnemen en hoe we daarop in de ontwerp- en realisatiefase gaan sturen. Een essentieel middel dus voor onze project- en contractbeheersing, maar ook voor onze doelen en het wenselijke projectresultaat. Opdrachtgevers ervaren risicomanagement soms als erg complex en tijdrovend. Het structureel inbedden van de risico’s in de vorm van beheermaatregelen en het aanleggen van een goed en flexibel risicodossier vraagt discipline en kennis van het proces, de kosten, de stakeholders en de techniek.

Plein B kan samen met u het risicomanagement in uw projectorganisatie een behoorlijke zet in de goede richting geven waarbij bewustwording, structuur, eenvoud en toepassing centraal staan.

Door middel van het opzetten van eenvoudige en korte risicosessies worden gezamenlijk met de belanghebbenden de risico’s, maar ook de beheermaatregelen inzichtelijk gemaakt. Evenzo worden de belanghebbenden meegenomen in het proces om te komen tot risico’s en beheermaatregelen. Zodoende kunnen zij in de toekomst op een eenvoudige wijze risicomanagement in hun organisatie toepassen.

Wij begeleiden primair het proces van de risicosessie en geven inhoudelijk en procesmatig advies. Alvorens wij met u een risicosessie inplannen zal vooraf informatie bij u worden ingewonnen over het project en de fase waarin de desbetreffende risicosessie plaatsvindt. Dat laatste is belangrijk omdat de fase bepaalt wat het doel is van de risicosessie, welke personen uit de project- of lijnorganisatie betrokken moeten worden bij de sessie en welke mijlpalen van belang zijn.