Coaching en begeleiding start up

Een (project) start up (PSU) wordt met het beoogde projectteam gedaan ter voorbereiding op een projectplan of plan van aanpak en niet te vergeten, het project. Deze plannen zijn nodig om richting te geven aan de scope van het project, inzichtelijk te maken wat het (toekomstig) project nu eigenlijk behelst (scope) en welke financiële middelen nodig zijn. In een PSU wordt het doel en probleem helder en worden gezamenlijk analyses gedaan om inzicht te krijgen.

Niet alleen wordt naar het project gekeken maar ook naar het team. Wat voor een team (of individuen) heeft het project nodig, wat zijn de sterke- en zwakke punten van het projectteam, waar haalt het projectteam plezier uit en wanneer wordt wie betrokken?

Tot slot word gekeken naar de haalbaarheid en de risico’s van het project. In de project startup krijgen we een gezamenlijk beeld bij de opgave en worden de eerste schakels gesmeed voor samenwerking.

Plein B kan voor u een project startup verzorgen waarbij bewustwording, structuur, eenvoud en toepasbaarheid centraal staan.