Contract op maat

Cont®act op maat

Onze diensten hebben een direct effect op de klantvraag, de kwaliteit van de bouwovereenkomst, de specificatie, de projectafbakening, het budget, de planning en het imago van de contractpartners.

Onze expertise ligt op.

  • Opstellen van RAW bestekken, UAV, UAV-GC, bouwteamcontracten, aanbestedingsdocumenten en uitvoeringsplannen. Ondersteuning en advisering bij de totstandkoming van contractdocumenten
  • Advisering en coaching op het gebied van contractmanagent voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, functioneel specificeren , risicoanalyse- en beheersing, Systems Engineering, kwaliteitsborging UAV en UAV-GC, aanbesteden en omgevingsmanagement
  • Ontwikkeling en implementatie van innovatieve- en traditionele samenwerkings- en contractvormen in project- en beheerorganisaties, zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers
  • Training en kennisborging op het gebied van contract- en bouwprocesmanagement in de infra en bouw
  • Tijdelijke invulling van rollen en taken in de project- en beheerorganisatie

Een greep uit onze dienstverlening

PleinB
Opstellen van RAW, UAV en UAV-GC contractdocumenten
PleinB
Screenen van aanbestedings- en contractdocumenten
PleinB
Begeleiden afweging bouworganisatie- en contractvormen
PleinB
Bureauonderzoek bij contractgeschillen
PleinB
Quickscan en implementatie contractmanagement
PleinB
Coaching en begeleiding functioneel specificeren
PleinB
Begeleiding contractevaluatie
PleinB
Uitvoeren contractmanagement
PleinB
Training en kennisborging