Contract op maat

Realisatie

Begeleiden contractevaluatie

Een contractevaluatie stelt ons in staat om gezamenlijk ervaring op te doen over de werking van een contract, tijdens maar ook ná een project.

 

Door gestructureerd te evalueren wordt in de basis gekeken naar de oorspronkelijke doelstellingen van de opdrachtgever, of de gekozen contractvorm een juiste keuze was, hoe de samenwerking met de opdrachtnemer/aannemer is verlopen en worden zaken naar voren gehaald zoals bijvoorbeeld meer- en minderwerk, contractwijzigingen, discussies die tijdens de (ontwerp- en) realisatiefase zijn ontstaan. Het primaire doel van een contractevaluatie is om verbetering en borging aan te brengen binnen de interne organisatie en haar processen.

 

Kosten

Afhankelijk van uw project zijn de kosten voor een gemiddelde contractevaluatie vanaf € 795,00 exclusief BTW. Dit is inclusief voorbereiding, de sessie, eventuele rapportage en mogelijke reis- of reprokosten.