Contract op maat

specificatie en ontwerp

Quickscan contractmanagement

De Quickscan is erop gericht om inzichtelijk te maken hoe contractvorming en -management in jouw organisatie is ingericht; hoe wordt in de praktijk hieraan uitvoering gegeven. Ook de naleving van dit management in de lopende overeenkomsten wordt onder de loep genomen. De uitkomsten van deze scan worden gebruikt om processen te verbeteren en te borgen.

 

De aanbevelingen uit deze scan helpen bij het concreter vormgeven van de organisatie. Plein B levert na de inventarisatie aanbevelingen aan om te komen tot een effectievere werkwijze rondom contractvorming en -beheersing. Daarna kan Plein B eventueel zorg dragen voor de implementatie van de aanbevelingen rondom contract- en bouwprocesmanagement.

 

Kosten

De kosten voor een Quickscan  worden op aanvraag bepaald, afhankelijk van de organisatie, de grootte en de bandbreedte van jouw organisatie. Een Quickscan is inclusief voorbereiding, intake, het doorlichten van documenten, het houden van interviews en het benoemen van kansen, risico’s en aanbevelingen door middel van een factsheet.