Contract op maat

Realisatie

Uitvoeren contractmanagement

Contractmanagement zorgt er in het proces voor, dat de juiste informatie tijdig op de juiste plaats is, dit ter ondersteuning van het gehele contracterings-, ontwerp- en uitvoeringsproces. Naast  de inkoop- en aanbesteding van contracten gaat het ook om het contractbeheer en de zorg dat de uitgangspunten in de contracten worden behaald.

 

Een contractmanager heeft zowel oog voor de belangen van de opdrachtgever als de opdrachtnemer en is zich bewust van het speelveld, de grenzen van het project en de uiteindelijke technische oplossing. Daarnaast is hij contractueel inhoudelijk deskundig. Binnen de project- en beheerorganisatie kan Plein B het contractmanagement verzorgen, toegesneden op de doelstellingen en de bouwopgaven; we voeren dit uit op project- en/of interimbasis.

 

Kosten

De kosten voor het contractmanagement (aanneming of regie) worden op aanvraag bepaald en zijn afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht.