Quikscan contractmanagement

De Quikscan die Plein B voor u uitvoert is er op gericht om snel inzichtelijk te maken hoe contractvorming en contractmanagement bij uw organisatie is ingericht en hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de naleving van de lopende contracten. Maar ook hoe contractmanagement is opgenomen in de lopende overeenkomsten. De uitkomsten van deze scan kunnen worden gebruikt om de processen in relatie tot contractbeheersing te verbeteren. Eveneens kunnen de aanbevelingen uit deze scan u helpen bij het vormgeven van uw organisatie en van de contracten voor de toekomst. Plein B levert u na de inventarisatie een factsheet aan met aanbevelingen om te komen tot een effectievere werkwijze rondom contractvorming en contractbeheersing.

In de scan worden o.a. overeenkomsten, kwaliteitsplannen, projectkwaliteitsplannen, projectmanagementplannen gescreend, korte interviews gehouden met de medewerkers, de opdrachtgever (en mogelijk met opdrachtnemers).