Review infra- en bouwcontract

Een review is het kritisch (opnieuw) bekijken van een opgeleverd resultaat. In de infra en bouwsector is het gebruikelijk dat veel zaken uit eerdere contracten (her) gebruikt worden. Hierdoor ontstaat er veelal vervuiling in de nieuwe overeenkomsten en wordt het effect “maar we doen het toch altijd al zo” nog maar weer eens versterkt. Daarmee zeggen wij niet dat standaardisatie niet wenselijk is maar aan de overeenkomst moet wel serieus aandacht worden geschonken en is immers een aannemingsovereenkomst volgens BW 7:50 boek 7.

Wij reviewen een contract niet alleen op regelgeving maar ook kijken wij naar de eigenschappen van het contract in relatie tot de doelstellingen en of de bedoelingen van de Opdrachtgever goed staan verwoord in het contract. Hierdoor kunnen partijen, door middel van een juiste risico- en verantwoordelijkheidsverdeling, hun rechten- en verplichtingen met elkaar met een gerust hart aangaan. Een proportionele risico- en verantwoordelijkheidsverdeling draagt immers bij aan een betere samenwerking en bewustwording.