Coaching en advies

Samenwerken in de keten

Onze basis, kennis en kunde ligt in de brede ketensamenwerking. Wij kunnen niet opereren zonder te weten wat de doelen en effecten zijn, elders in de keten. Dit bewustzijn komt telkens terug in onze werkwijze en communicatie, ook met de partners waarmee Plein B samenwerkt en samen bouwt. Zodoende bieden wij onze klanten optimale dienstverlening, gericht op laagdrempelige en praktische invulling. 

Wat is ketensamenwerking

Ketensamenwerking is de vorm van samenwerking tussen bijvoorbeeld de projectorganisatie, de beheerorganisatie, de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens (ontwerp- en) uitvoering, maar ook communicatie, bestuur en stakeholders. Deze partijen hoeven onderling in eerste instantie geen directe zakelijke afspraken met elkaar te hebben, maar indirect wel samen verantwoordelijk kunnen zijn voor het tot stand brengen van een bepaald eind- of deel resultaat. Hierbij werken de partijen opeenvolgend met elkaar aan een project of proces. 

Ketensamenwerking vormt de basis waarin de partijen “op de werkvloer” met elkaar meekijken gedurende alle werkzaamheden en ondersteunende activiteiten. Dit “meekijken” vindt tijdens de verschillende fases van het project of een proces plaats. Hierbij wordt elkaars werk waar mogelijk ondersteund en wordt wederzijds het functioneren geëvalueerd om hiermee uiteindelijk gezamenlijk de best mogelijke resultaten te behalen. Onze dienstverlening richt zich op de gehele keten zodat we zoveel als mogelijk de schakels binnen, maar ook buiten uw organisatie, met elkaar kunnen verbinden.