Trainingen en kennisborgingInformatieoverdracht speelt een belangrijke rol binnen Plein B en onderschrijven het soort dienstverlening die wij onze klanten gunnen. Wij verzorgen diverse trainingen op maat, afhankelijk van de vraag, gericht op de toepassing. Onze expertise ligt hierbij met name op.

UAV, RAW, UAV-gc, Bouwteam
Functioneel specificeren
Systems Engineering
Projectmatig werken
Bouwprocesmanagement

Kenmerkend voor onze trainingen zijn de korte duur in relatie tot kleine groepen. Zodoende is er meer ruimte voor maatwerk, discussie en interactie en staat kostbare tijd niet continue onder druk. De trainingen gaan regelmatig samen met de coaching- en adviestrajecten van Plein B. Er is dan ook meer sprake van maatwerk in relatie tot de praktijksituatie.