Trainingen

Trainingen

Informatieoverdracht speelt een belangrijke rol binnen de organisatie van Plein B. Niet alleen intern, maar ook extern naar onze klanten toe. Wij verzorgen diverse trainingen op maat, afhankelijk van uw vraag, gericht op de toepassing. Onze expertise ligt hierbij met name op.

UAV
RAW
UAV-gc
Bouwteam
Functioneel specificeren
Systems Engineering
Projectmatig werken
Specifieke vraagstukken

Kenmerkend voor onze trainingen zijn de korte duur in relatie tot kleine groepen. Zodoende is er meer ruimte voor maatwerk, discussie en interactie. Eveneens leert ervaring dat de spanningsboog van de deelnemers groter is bij korte stappen in de leercurve en afwisseling in het leerproces. De trainingen gaan ook vaak samen met de coaching- en adviestrajecten die Plein B voor zijn klanten verzorgt. Er is dan ook meer sprake van maatwerk in relatie tot de praktijksituatie.