Privacyverklaring Plein B

In deze Privacyverklaring heeft Plein B beschreven hoe zij omgaat met uw persoonlijke gegevens die zij digitaal via deze website van u binnenkrijgt.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel door ons opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van diensten en verrichten van werkzaamheden zoals u dit aan ons heeft verzocht en wij dit duidelijk met u zijn overeengekomen.

Wanneer u een contact- of supportformulier op onze website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens zullen nimmer – zonder uw uitdrukkelijke toestemming – voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Nieuwsbrieven en blogs

Wij bieden niet structureel een periodieke nieuwsbrief aan. Het kan echter voorkomen dat dit wel gebeurt, afhankelijk van beschikbare en bruikbare actualiteiten. Uw e-mailadres wordt enkel met uw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met deelnemers ofwel belangstellenden. Onder ‘expliciete toestemming’ verstaan wij de concrete aanvraag van een dergelijke periodieke nieuwsbrief al dan niet gecombineerd met de aanvraag van producten en diensten die u afneemt bij Plein B. U kunt zich via de email, vermeld op de contactpagina van www.pleinb.nl, afmelden voor de nieuwsbrief. Het deelnamebestand van een dergelijke nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Een blog van Plein B is volledig geanonimiseerd tenzij een blog door derden is verstrekt en uitdrukkelijk de wens is geuit de blog te plaatsen met naam en toenaam. Voorafgaande aan de plaatsing van de blog zal uitdrukkelijke toestemming aan de auteur of geïnterviewde worden gevraagd.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet bij Privacy Officer

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze dienstverlening en producten door dit te melden bij navolgend adres:

Plein B vof
T.a.v. B.L.M. Doms
Taalstraat 40
5261 BE  Vught

Recht op aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen hierin zullen direct op deze website worden gepubliceerd.