Wat wij doen

Plein B is uw kennispartner op het gebied van contracteren en aanbesteden in de infra en de bouw. Wij richten ons hiermee primair op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij kijken breed naar het totale infrawerkveld en opereren met het oog op de volledige keten.

Altijd centraal hierin staan de mens en het proces binnen de project- en beheerorganisatie. Wij hebben als doel het slimmer, leuker en makkelijker inrichten van uw processen. We kijken wat uw organisatie nodig heeft om goed te kunnen functioneren en gaan daarbij uit van uw grootste kapitaal, uw medewerkers en uw organisatiedoelen.

Kenmerkend voor Plein B is dat coaching en advies veelal samengaan met kennisdeling en kennisborging. U kunt daardoor zelfstandig opereren zonder dat het ontbreken van kennis voor u een belemmering vormt.

Wij zijn actief in onder andere:

Ontwikkeling, implementatie en   ondersteuning op het gebied van innovatieve / traditionele contract- en samenwerkingsvormen

Contractmanagement in zowel de project- als beheeromgeving

RAW / UAV / UAV-GC / Bouwteamcontracten / Functioneel specificeren / Risicoanalyse- en beheersing / Systems – Engineering / Kwaliteitsborging UAV/UAV-GC / Aanbesteden.

Coachen van samenwerking en proces binnen project- en beheerorganisaties

Ontwikkelen Ketensamenwerking

Management project- en beheerorganisatie Infra- en Bouw

“Zaken simpel houden is vrij moeilijk. Zaken moeilijk maken is vrij simpel”
Plein B gaat uit van de eenvoud, moeilijk kan dan altijd nog.