Contract op maat

specificatie en ontwerp

Begeleiden afweging bouworganisatie- en contractvormen

De voor het project juiste bouworganisatie- en contractvorm is essentieel, omdat dezen een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van de bouwopgave. Elke contractvorm heeft zo zijn eigen (project)specifieke kenmerken op het gebied van risico-allocatie en -verdeling, verantwoordelijkheden, menselijk handelen, competenties en houding en gedrag.

 

Wij begeleiden sessies om te komen tot een onderbouwde bouworganisatie- en contractafweging en scheppen ruimte dit op een snelle en eenvoudige wijze te doen. Alvorens wij een contractsessie inplannen zal vooraf informatie worden ingewonnen over het project en eventuele factoren die het afwegingsproces kunnen beïnvloeden.

 

Kosten

Afhankelijk van uw project zijn de kosten voor een contractafwegingssessie gemiddeld € 995,00 exclusief BTW. Dit is inclusief voorbereiding, de sessie, eventuele rapportage en mogelijke reis- of reprokosten.