Partners

BouwCirculair is hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector en op termijn ook in andere sectoren. Via  netwerk-activiteiten brengen zij kennis(sen) bij elkaar. En werken zij gericht aan het formuleren en realiseren van CO2-doelstellingen. Op dit moment binnen elf Betonketens en een Asfaltketen. Dat aantal groeit én andere grondstof-ketens worden binnenkort opgericht. BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arme en circulaire materialen.

Plein B is  ketenregisseur voor Zuid-Nederland en organiseert in samenwerking met Bouwcirculair netwerk bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de keten samenkomen.  Daarnaast is Plein B kennispartner ten behoeve van de toepassing- en borging van circulariteit en CO2-reductie in bouw- en infracontracten en samenwerkingsovereenkomsten.
Plein B verzorgt in opdracht van CROW diverse cursussen en trainingen op het gebied van de UAV-gc, functioneel specificeren en Systems Engineering. Daarnaast is Plein B betrokken bij product- en contentontwikkeling
In opdracht van NCOI is Plein B betrokken bij de productontwikkeling van trainingen en verzorgt deze trainingen op de kennisgebieden werken met de UAV, RAW  bestekken en Systeemgerichte contractbeheersing.
Plein B vervult in opdracht van de gemeente Stein en in samenwerking met Intercontracting BV een interim rol als Teamleider Algemene Dienst en Beheer Openbare Ruimte. Samen met de gemeente Stein werkt Plein B aan de implementatie van het “Samenwerken in Wijkteams”, integraal met de gemeenten Sittard-Geleen en Beek. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een daarbij passende structuur van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en de daarop ingerichte (interne) processen om te komen tot een optimale interne- en externe samenwerking.