Onze klanten en partners

Crow

Plein B verzorgt regelmatig trainingen voor CROW op het gebied van contracteren en specificeren. Dit zijn zowel reguliere als maatwerktrainingen. Daarnaast is Plein B betrokken bij de ontwikkeling van content voor trainingen en kennisborging en kennisdeling. Neem eens een kijkje op de website van CROW.

Crow website

Servicegemeente Dordrecht

Dit was voorheen Servicecentrum Drechtsteden. Plein B ondersteunt de servicegemeente en de zeven aangesloten Drechtgemeenten op het vlak van inkopen en aanbesteden van werken en ingenieursdiensten. Wij adviseren op de verschillende te doorlopen aanbestedingsprocedures of voeren deze voor de Drechtgemeenten uit. Plein B adviseert en ondersteunt eveneens de gebruikers binnen Drechtsteden op het gebied van contractmanagement en contractvraagstukken op het gebied van UAV, RAW, UAV-GC en Bouwteamovereenkomsten. Daarnaast verzorgt Plein B kennissessies en trainingen binnen de Drechtgemeenten, Ingenieursbureau Drechtsteden en Servicecgemeente Dordrecht. Kijk voor meer informatie op hun website via onderstaande knop.

Servicegemeente Dordrecht website

DenkwijzeR

Plein B voert voor DenkwijzeR regelmatig advieswerkzaamheden uit op het gebied van contractmanagement voor met name de opdrachtnemers. Zo vormt Plein B samen met DenkwijzeR het IPM team voor Engelsman Hoveniers B.V. en is Plein B contractpartner voor het onderhoudscontract Defensielocaties Den Haag / Rotterdam e.o. en de Rijkslocaties, verspreidt over Nederland voor het Rijksvastgoed Bedrijf. Daarnaast ondersteunt Plein B namens DenkwijzeR bij inschrijvingen en EMVI- en  kwaliteitsplannen.

DenkwijzeR website

Bouwcirculair

Bas draagt voor Bouwcirculair inhoudelijk zorg voor www.moederbestek.nl en is contract en aanbestedingsadviseur op het gebied van circulair contracteren. Hierin komen vraagstukken naar voren als het borgen en vastleggen van circulariteit in verschillende contractvoorwaarden binnen UAV, UAV-GC en Bouwteam contracten. Daarnaast worden kwalitatieve criteria ontwikkeld in relatie tot het aanbesteden van circulariteit middels het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit verhouding. Daarnaast heeft Plein B samen met Bouwcirculair een training ontwikkelt die een combinatie legt met circulariteit / CO2 reductie en contracteren. Bouwcirculair is een waardevolle partner en een bezoek aan de website zeker waard. Meer weten:

Bouwcirculair website

Bewuste Bouwers

Wij voeren voor Bewuste Bouwers regelmatig audits uit op de buitenruimten en bouwplaatsen. Gericht op met name bouw en infra. Wij geloven dat een beter imago begint bij de bouwplaats. Bewuste Bouwers is ervan overtuigd dat het publiek maatschappelijke bijdrage van een bouwbedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg  en aandacht voor het milieu en medewerkers heeft. Bewuste Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op het vlak van veiligheid, milieu, verzorging, omgeving en vakdiscipline en stimuleert deze actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring. Meer weten over deze interessante partij.

Bewuste Bouwers website

Gemeente Stein

Bas heeft voor de gemeente Stein een interim functie vervult als Teamleider Algemene Dienst bij de afdeling Maatschappelijk Ruimtelijke Ontwikkeling. Aan Bas is gevraagd om de dagelijkse aansturing van werkvoorbereiders, uitvoerders en beheerders op zich te nemen en tegelijk maatregelen te nemen op de structuur, voorstellen te doen voor teamoptimalisatie en het opzetten en vormgeven van integrale en intergemeentelijke samenwerking met het toekomstige participatiebedrijf (voormalig SW binnen wijkteams, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek) . Bas was integraal verantwoordelijk voor procesoptimalisatie, onderlinge samenwerking en cultuur via een georganiseerd cultuurtraject. De gemeente Stein is een erg prettige gemeente om te werken en timmert gestaag aan de weg. Meer informatie over de gemeente Stein?

Gemeente Stein website

Praktijk Centrum Bomen

Bas heeft al jaren met Praktijk Centrum Bomen een goede relatie waarbij Plein B trainingen verzorgt voor leerlingen en klanten van het Praktijkcentrum  op het gebied van contracteren, en dan met name op het gebied van UAV, RAW, toezicht, uitvoering en bouwproces. Praktijk Centrum Bomen is gespecialiseerd in boom-, groen-, bos- en natuurbeheer waarbij boomverzorging centraal staat. Zij bieden trainingen, opleidingen en examens aan op dat vlak. Nieuwsgierig geworden naar deze interessante partij op het gebied van bomen?

Praktijk Centrum Bomen website

Engelsman Hoveniers B.V.

Namens Engelsman Hoveniers B.V. voert Plein B het contractmanagement uit voor het project  onderhoudscontract Defensielocaties Den Haag / Rotterdam e.o. en de Rijkslocaties, verspreidt over Nederland voor het Rijksvastgoed Bedrijf. Dit contract loopt 2 jaar en is gericht op niet alleen het integrale onderhoud op deze locaties maar ook op het proces, de kwaliteitsborging en de specifieke waarborging van de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer door de integrale aansturing van het proces rondom uitvoering, herinrichting en verbetervoorstellen. Meer weten over Engelsman Hoveniers B.V.

Engelsman Hoveniers website

Ruim Omgevingsontwikkeling

Plein B verzorgt in samenwerking met Ruim Omgevingsontwikkeling ToolBoxen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarnaast ontwikkeld Plein B samen met Ruim trainingen op het gebied van aanbesteden en contracteren. Meer weten over Ruim Omgevingsontwikkeling. Neem een kijkje op de website.

Ruim website

Waterschap Rivierenland

Plein B is erg blij met het hebben van een klant als Waterschap Rivierenland. In opdracht van- en in samenwerking met het waterschap begeleidt Plein B de projectorganisatie met het nog verder professionaliseren en effectueren van het contractmanagement. Contracteren krijgt hiermee een duidelijke plek in de lijnorganisatie en het projectmanagement. Voorbeelden zijn het verduidelijken van de rollen en taken, het verder uitwerken van kennisborging en kennisdeling op het gebied van contracteren en zaken die daarmee directe raakvlakken hebben, het effectief werken met standaardisatie en het bewust werken met bovenliggende processen als projectmatig werken en Systems-Engineering. Kortom een leuke en interessante opgave in een top-organisatie. Meer weten over Waterschap Rivierenland. Neem eens een kijkje op hun website.

Waterschap Rivierenland website

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft aan Plein B gevraagd expertise te leveren op het gebied van contractmanagement, contractadvies en het specificatieproces voor de dijkversterkingsprojecten Stad Tiel en Tiel / Waardenburg. Deze expertise heeft betrekking op het opstellen van (klanteis) specificaties, het uitvoeren van Verificatie en Validatie tijdens het ontwerpproces en fysieke ondersteuning rondom contractmanagement en inrichting. Dit alles in een deskundig team van professionals op uiteenlopende specialisaties binnen een erg interessante organisatie. Meer weten over Waterschap Rivierenland en de verschillende dijkversterkingsopgaven.

Waterschap Rivierenland Dijkversterkingsprojecten

Waterschap Rivierenland

In opdracht van- en in samenwerking met Waterschap Rivierenland ontwikkelt Plein B gezamenlijk met diverse IPM rollen uit de organisatie een contractraamwerk voor specifiek de dijkversterkingsprojecten. Gelet op de aard van de projecten is het wenselijk en mogelijk hiervoor standaard uitgangspunten neer te leggen die de projectorganisaties helpen essentiële en niet project specifieke contractinformatie eenduidig vast te leggen en te borgen.

Waterschap Rivierenland website

 

 

RO-Infra

RO-Infra is een leuk, degelijk en kundig aannemingsbedrijf in de wegenbouw. Plein B voert af en toe op vraag van RO-Infra adviesdiensten uit op het gebied van aanbesteden en inhoudelijk contracteren. Ook op dat vlak wil RO graag zijn opdrachtgevers van dienst kunnen zijn  om maximaal invulling te kunnen geven aan hun behoeften. Immers, het aannemen van werk gaat verder dan alleen het uitvoeren ervan. Wil je eens een kijkje nemen bij RO infra, klik dan op onderstaande link.

Ro-infra website

Gemeente Dongen

De gemeente Dongen is gestart met de voorbereiding van de vervanging van een fietsbrug in de gemeente. De reeds aanwezige volledig houten brug is aan het einde van zijn levensduur. Het bijzondere van dit project is dat de gemeente Dongen een nieuwe brug volledig circulair uitvraagt aan de markt. Dat wil zeggen, optimaal gebruik maken van het (referentie) materiaal van de oude brug, zo min mogelijk eisen stellen aan materiaalgebruik en vormgeving en over de totale lifecycle van de brug een zo laag mogelijke mki behalen.

Plein B schrijft voor dit project het UAV-GC contract, stelt samen met de gemeente Dongen de BPKV-criteria rondom LCA op en begeleidt de gemeente bij de aanbesteding van dit project.

De gemeente Dongen is op het gebied van circulariteit en duurzaamheid een vooruitstrevende gemeente die daarin wil en durft te investeren. Plein B is erg blij met een klant als de gemeente Dongen en de gezamenlijke samenwerking binnen dit project. Neem eens een kijkje op de website van de gemeente Dongen.

Gemeente Dongen website

 

 

 

ABG Gemeenten

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie.

Plein B werd gevraagd om hen te ondersteunen en mee te denken bij een nationaal openbare aanbestedingsprocedure voor de RAW Raamovereenkomst asfaltonderhoud. We formuleerden de verschillende EMVI criteria en een beoordelingsmatrix. Daarnaast beantwoordden we de vragen die werden gesteld tijdens de inlichtingenfase over die EMVI criteria. We beoordeelden samen met ABG Gemeenten de criteria in de ingediende plannen van aanpak. Plein B kijkt terug op een fijne samenwerking waarmee we dan ook blij zijn! Kijk eens op de website van ABG:

ABG Gemeenten website